Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 10:44:22 Kadencja 2018-2023 / Komisja edukacji i opieki Paweł Lis Publikacja artykułu
2018-12-13 10:42:06 Kadencja 2018-2023 / Komisja rozwoju gospodarczego i finansów Paweł Lis Publikacja artykułu
2018-12-13 10:40:10 Kadencja 2018-2023 / Komisja rewizyjna Paweł Lis Publikacja artykułu
2018-12-13 10:36:43 Kadencja 2018-2023 / Komisja skarg, wniosków i petycji Paweł Lis Publikacja artykułu
2018-12-13 08:06:45 Zamówienia publiczne / Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko, w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r. Daria Gajkowska-Miotk Edycja artykułu
2018-12-12 13:48:48 Rok 2018 / Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 29 listopada 2018 r. Paweł Lis Publikacja artykułu
2018-12-12 13:47:31 Rok 2018 / Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 29 listopada 2018 r. Paweł Lis Publikacja artykułu
2018-12-12 13:43:52 Rok 2018 / Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 29 listopada 2018 r. Paweł Lis Publikacja artykułu
2018-12-12 13:42:06 Rok 2018 / Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 29 listopada 2018 r. Paweł Lis Publikacja artykułu
2018-12-12 13:41:02 Rok 2018 / Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 29 listopada 2018 r. Paweł Lis Publikacja artykułu