Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 2017

Dokument stanowi załącznik do Uchwały Nr XXVI/28/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wicko w roku 2017

2017-07-03 14:51:14
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko na lata 2015-2032

2016-03-29 14:25:55
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wicko do roku 2021

2016-01-27 00:22:42
Strategia Rozwoju Gminy Wicko na lata 2015 – 2022

2017-11-09 12:50:07
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wicko na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021

2015-10-22 00:52:25