ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WICKU W RAMACH PROJEKTU PN. EFEKTYWNI ENERGETYCZNIE – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŁEBA ORAZ GMINIE WICKO 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.doc

Data: 2018-02-15 10:49:35 Rozmiar: 230k Format: .doc Pobierz

SIWZ.doc

Data: 2018-02-15 10:50:38 Rozmiar: 332k Format: .doc Pobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - audyt energetyczny SP Wicko ( budynek + oświetlenie wewn.) oraz PFU.zip

Data: 2018-02-15 11:39:12 Rozmiar: 31.23M Format: .zip Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (1).doc

Data: 2018-02-15 12:00:09 Rozmiar: 175.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc

Data: 2018-02-15 12:13:32 Rozmiar: 158k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy.doc

Data: 2018-02-15 12:13:40 Rozmiar: 163k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ - wykaz osób.doc

Data: 2018-02-15 12:13:49 Rozmiar: 164k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc

Data: 2018-02-15 12:13:57 Rozmiar: 162.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc

Data: 2018-02-15 12:14:10 Rozmiar: 162.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc

Data: 2018-02-15 12:14:20 Rozmiar: 160.5k Format: .doc Pobierz

Zał. Nr 9 - wzór umowy .doc

Data: 2018-02-15 12:23:24 Rozmiar: 292.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Daria Gajkowska-Miotk
Osoba odpowiedzialna za informację : Daria Gajkowska-Miotk
Czas wytworzenia: 2018-02-15 10:46:17
Czas publikacji: 2018-02-15 10:46:17
Data przeniesienia do archiwum: 2018-04-03