Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Wicko w 2019r.

2018-12-05 13:50:01
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko, w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-13 08:06:45
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 20.11.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-11-27 09:31:03