Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Charbrowie o żłobek  

 

Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ z dnia 08.02.2019r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.02.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

 
 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 218.53k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 235k Format: .doc Pobierz

Załacznik_nr_1_do_SIWZ_projekt_budowlany+przedmiary+STWiORB.zip

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 20.23M Format: .zip Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy .doc

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 179k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 159k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 162.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 161.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 162.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 7do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 161.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.doc

Data: 2019-02-01 09:06:44 Rozmiar: 273.5k Format: .doc Pobierz

wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ z dnia 08.02.2019.pdf

Data: 2019-02-08 12:35:37 Rozmiar: 342.65k Format: .pdf Pobierz

plan zagospodarowania _ żłobek charbrowo.jpg

Data: 2019-02-08 12:35:37 Rozmiar: 1010.25k Format: .jpg Pobierz

ZESTAWIENIE STOLARKI_ żłobek charbrowo.pdf

Data: 2019-02-08 12:35:37 Rozmiar: 79.24k Format: .pdf Pobierz

wyjaśnienia SIWZ z dnia 14.02.2019.pdf

Data: 2019-02-14 12:55:52 Rozmiar: 584.24k Format: .pdf Pobierz

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Data: 2019-02-18 11:05:50 Rozmiar: 330.39k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 356
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Daria Gajkowska-Miotk
Osoba odpowiedzialna za informację : Daria Gajkowska-Miotk
Czas wytworzenia: 2019-01-31 12:38:04
Czas publikacji: 2019-02-18 11:05:50
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-19
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00