Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie Ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO

Gmina Wicko na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz 2154 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o wykonanie zmówienia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko – edycja 2017”.

2017-06-21 13:30:07
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczenurzy

Informacja z otwarcia ofert

2017-09-15 14:02:43
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu: "Kompetencje kluczowe - nasz przepis na sukces", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-08-24 15:06:08
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gęś

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-09-21 12:57:32