Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 19 września 2017r. o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działek Nr 301, 24, 305/5, 43/1, 43/2, 43/3, 305/4 obr. Żarnowska, gm. Wicko, którego Inwestorem jest Energa Operator S.A. Oddział Koszalin, ul. Morska 10

2017-09-19 10:53:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Wicko z dnia 18.09.2017r. o planowanej likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego zlokalizowanego w km 130.435 linii kolejowej Nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba

2017-09-18 14:58:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 14 września 2017r. o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia : Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Lucin obręb geodezyjny Żarnowska gmina Wicko (działka nr 391/2), którego Inwestorem jest Pan Kazimierz Kokociński oraz Pan Andrzej Wąsik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą : Usługi Sanitarno-Transportowe SANIPOL sp.c Kazimierz Kokociński i Andrzej Wąsik, 84-360 Łeba ul. Nowęcińska 31.

2017-09-14 12:23:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działek Nr 301, 24, 305/5, 43/1, 43/2, 43/3, 305/4 obr. Żarnowska, gm. Wicko, dla którego Inwestorem jest Energa Operator S.A. Oddział Koszalin, ul. Morska 10

2017-08-04 10:34:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 23 sierpnia 2017r. o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działki Nr 391/2 obr. Żarnowska, gm. Wicko, dla której Inwestorem jest Sanipol sp. c. Kazimierz Kokociński i Andrzej Wąsik z siedziba w Łebie, ul. Nowęcińska 31

2017-08-23 13:53:02
Ogłoszenie

Szanowni Państwo

informujemy, że dnia 14.04.2017 r.(piątek)

Urząd Gminy w Wicku

czynny jest w godzinach

07.30-12.00.

2017-04-11 16:31:03
Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Wicko” (edycja 2017)

2017-05-09 15:24:34
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WICKO Z DNIA 14 marca 2017 r.

odtyczące konsultacji społecznych w sprawie rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Wicko w zakresie budowy nowej sali gimnastycznej w miejscowości Szczenurze

2017-03-14 14:46:18
Ogłoszenie – sprzedaż samochodu: FSC Starachowice pożarniczy Star 200

Gmina Wicko zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu specjalnego Star 200

2017-03-06 12:21:02
Ogłoszenie – sprzedaż samochodu: FS Lublin pożarniczy Żuk A158

Gmina Wicko zaprasza do składania ofert na: sprzedaż samochodu specjalnego Żuk A15 B

2017-02-14 07:54:48