Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 16.08.2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego oraz domków turystyczno-rekreacyjnych ( do 4 szt. ) w miejscowości Nowęcin, g. Wicko ( działka Nr 651 )

2018-08-16 11:18:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 7 sierpnia 2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek Nr 256/12, 209, 191/1 obr. Nowęcin, dla którego Inwestorem jest Energa Operator S.A. O/ Koszalin

2018-08-07 12:28:05
Skrócony czas pracy Urzędu Gminy w dniu 01 sierpnia 2018 r. (środa)

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2018 Wójta Gminy Wicko
z dnia 31 lipca 2018 roku, w dniu

01 sierpnia 2018 roku (środa)
wprowadza się skrócony czas pracy.
Urząd Gminy w Wicku będzie czynny od godziny
7.30 do godziny 13.30.

2018-07-31 15:21:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 19.07.2018r. o skierowaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz domków turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Nowęcin, gm. Wicko ( działka Nr 651 )

2018-07-20 11:43:51
Ogłoszenie Polskich Kolei Państwowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni z dnia 17.07.2018 r.

w sprawie planowanej likwidacji 3 przejazdów kolejowych, przez które przebiega droga wewnętrzna lub użytku niepublicznego.

2018-07-31 11:39:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łebieniec w gminie Wicko

2018-07-12 11:56:56
Dyżury radnego Powiatu Lęborskiego Mirosława Tandka


Radny Powiatu Lęborskiego

Mirosław Tandek

pełni dyżur w każdy drugi wtorek miesiąca

w godzinach od 14:00 do 14:45


W budynku Urzędu Gminy w Wicku
w pomieszczeniu nr 11


2018-01-09 15:22:24
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Wicko z 26 lutego 2018r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów fragmentu ponadregionalnego korytarza ekologicznego w obrębie Sarbsk.

2018-02-27 13:58:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 19 stycznia 2018r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wicko na lata 2018-2030, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

2018-01-25 13:48:23
Obwieszczenie Wójta Gminy w Wicko z dnia 29 listopada 2017r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maszewko i Zdrzewno w Gminie Wicko.

 

2017-12-11 15:00:52