Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Wicko” (edycja 2017)

2017-05-09 15:24:34
Ogłoszenie

Szanowni Państwo

informujemy, że dnia 14.04.2017 r.(piątek)

Urząd Gminy w Wicku

czynny jest w godzinach

07.30-12.00.

2017-04-11 16:31:03
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WICKO Z DNIA 14 marca 2017 r.

odtyczące konsultacji społecznych w sprawie rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Wicko w zakresie budowy nowej sali gimnastycznej w miejscowości Szczenurze

2017-03-14 14:46:18
Ogłoszenie – sprzedaż samochodu: FSC Starachowice pożarniczy Star 200

Gmina Wicko zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu specjalnego Star 200

2017-03-06 12:21:02
Ogłoszenie – sprzedaż samochodu: FS Lublin pożarniczy Żuk A158

Gmina Wicko zaprasza do składania ofert na: sprzedaż samochodu specjalnego Żuk A15 B

2017-02-14 07:54:48
Ogłoszenie – sprzedaż samochodu: Daewoo-FSO pożarniczy Polonez Caro Plus 1.6

Gmina Wicko zaprasza do składania ofert na: sprzedaż samochodu specjalnego Polonez Caro Plus 1.6

2017-02-13 15:36:12
Ogłoszenie – sprzedaż samochodu: FSC Starachowice pożarniczy Star 200

Gmina Wicko zaprasza do składania ofert na:sprzedaż samochodu specjalnego Star 200

2017-02-13 15:30:23
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o wydaniu decyzji z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., póz. 2031, z późn. zm.), publikujemy, w postaci pliku do pobrania, poniżej obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: DLI.III.6621.92.2016.KS.12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 1/2016 z dnia 25 maja 2016 r., znak: WI-IV.7820.1.1.2016.TH, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba -Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko".

2017-02-09 13:27:15
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 19 stycznia 2017r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 7 ust.1 pkt 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz Uchwały XLVI/69/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Wicko na lata 2014 – 2018”.

Wójt Gminy Wicko
ogłasza konkurs ofert

na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w programie zdrowotnym „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Wicko na lata 2014-2018”

2017-01-24 17:17:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko z dnia 16 grudnia 2016r. o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działek Nr 185, 186/11 obr. Nowęcin, gm. Wicko, dla której Inwestorem jest Energa Operator S.A. Oddział Koszalin, ul. Morska 10.

2016-12-16 11:49:46