GMINNE USŁUGI KOMUNALNE W WICKU 

 

 

GMINNE USŁUGI KOMUNALNE W WICKU


Jednostka budżetowa Gminy Wicko

 

 

NIP:

 841-169-35-69

REGON:

220966560

Kierownik:

Adam Kleina

Siedziba:

 

 

ul. Lazurowa 10C

 84-352 Wicko

 

Telefon:  598-661-691
E-mail: sekretariat.guk@wicko.pl

 

Konto bankowe podstawowe:

 

17 9324 0008 0004 1481 2000 0010

   
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.guk.wicko.pl/

 

 

Jednostka utworzona na mocy uchwały Nr XLI/16/10 Rady Gminy Wicko z dnia 23 lutego 2010 r.

Statut jednostki stanowi załacznik do wyżej wymienionej uchwały.

 


Liczba odwiedzin : 7896
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2010-07-29 09:33:16
Czas publikacji: 2017-10-10 09:57:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak