STATUT GMINY WICKO 

 

 

Uchwała NR V/10/2003 Rady Gminy Wicko z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wicko.

 

 Treść uchwały. (58.1 KB)

 

 


 

 

 Statut Gminy Wicko (68.7 KB)

 

Statut Gminy Wicko-Załącznik nr 2: Herb Gminy Wicko

 

Herb Gminy Wicko

 

Statut Gminy Wicko-Załącznik nr 3:

 

 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wicko (48.8 KB)

 

Statut Gminy Wicko-Załącznik nr 4:

 

 Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady (89.1 KB)

 

Statut Gminy Wicko-Załącznik nr 5:

 

 Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (36.7 KB)

 

Statut Gminy Wicko-Załącznik nr 6:

 

 Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań publicznych i korzystania z nich (42.1 KB)

 

Zmiany w Statucie Gminy Wicko:

UCHWAŁA RADY GMINY WICKO NR XXII/78/2004 z dnia 21 września 2004 roku (369.2 KB)

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wicko – Zmiana Załącznika nr 3 – Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Wicko

 

UCHWAŁA RADY GMINY WICKO NR XXI/56/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku  (399.4 KB)

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wicko – Zmiana Załącznika nr 3 – Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Wicko

 

UCHWAŁA NR XLVI/54/10 RADY GMINY WICKO z dnia 25 maja 2010 r. (47.8 KB)

w sprawie zmiany statutu Gminy Wicko  – Zmiana Załącznika nr 3 – Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Wicko

 

UCHWAŁA NR XIV/71/11 RADY GMINY WICKO z dnia 25 października 2011 r. (426.7 KB)

w sprawie zmiany statutu Gminy Wicko  – Zmiana Załącznika nr 3 – Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Wicko

 

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY GMINY WICKO z dnia 25 lutego 2014 r. (925.8 KB)

w sprawie zmiany statutu Gminy Wicko - zmiana par. 20 Statutu Gminy Wicko - wykaz sołectw.

 

UCHWAŁA NR XVI/35/2016 RADY GMINY WICKO z dnia 19 kwietnia 2016 r. (248 KB)

w sprawie zmiany statutu Gminy Wicko  - Zmiana Załącznika nr 3 - Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Wicko

 


Liczba odwiedzin : 2627
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2009-02-02 13:35:40
Czas publikacji: 2016-05-05 13:47:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak