Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wicku

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wicku
2009-01-06 23:45:09
Kierownik Gminnych Usług Komunalnych w Wicku

Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika jednostki budżetowej Gminnych Usług Komunalnych w Wicku.

Informacja o wynikach naboru

2017-10-02 14:03:36
Stanowisko ds księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Wicku

Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Wicku

Informacja o wynikach naboru

2017-06-20 12:21:39
Stanowisko Dyrektorów: Przedszkola Gminnego w Wicku oraz Przedszkola Gminnego w Charbrowie

Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór na stanowiska pracy:

- Dyrektora Przedszkola Gminnego w Wicku

- Dyrektora Przedszkola Gminnego w Charbrowie

Protokoły z posiedzeń komisji konkursowych w dniu 22 czerwca 2017 r. (2017.07.07)

2017-07-12 09:17:42
Stanowisko Dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku oraz Szkoły Podstawowej w Maszewku

Wójt Gminy Wicko ogłasza nabór na stanowiska pracy:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszewku

Na mocy zarządzenia Wójta Gminy Wicko nr WG/33/2017 z dnia 17 maja 2016 r. zmieniono termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2017r.

Protokoły z posiedzeń komisji konkursowych w dniu 5 lipca 2017 r. (2017.07.07)

2017-07-12 09:16:55