Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
KLAUZULA INFORMACYJNA – testament

2019-03-18 11:41:10
KLAUZULA INFORMACYJNA - Prowadzenie rejestru umów zawartych przez Urząd Gminy w Wicku

2019-03-18 11:40:16
KLAUZULA INFORMACYJNA - Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy Wicko

2019-03-18 11:26:26
KLAUZULA INFORMACYJNA - obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2019-03-18 11:20:51
KLAUZULA INFORMACYJNA - prowadzenie ewidencji kurierów Akcji Kurierskiej

2019-03-18 11:14:59
KLAUZULA INFORMACYJNA - przyznawanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, niebędącym żołnierzami rezerwy

2019-03-18 11:12:56
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przyznawania stypendium

2019-03-18 10:58:13
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przesłuchania świadka

2019-03-18 10:54:46
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przyznania świadczenia usługi przewozowej osobom niepełnosprawnym

2019-03-18 10:52:23
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. realizacji zadań z zakresu oświaty

2019-03-18 10:07:01