Uchwała Nr XXXVI/11/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 27 lutego 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/127/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Liczba odwiedzin : 157
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kobiela
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kobiela
Czas wytworzenia: 2018-03-02 12:11:33
Czas publikacji: 2018-03-02 12:11:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych