Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)  

 

Dotyczący realizacji zadań: - Działaj!– aktywna integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko

W wyniku omyłki pisarskiej skorygowano treść dokumentu "REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Wicko: Działaj!– aktywna integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko" (2017.05.09)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1817) oraz  uchwały Rady Gminy Wicko Nr XXI/125/2016 z dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Wójt Gminy Wicko

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert

na realizację w 2017 roku zadań publicznych

wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

W wyniku omyłki pisarskiej doszło do umieszczenia w dokumencie „REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Wicko: Działaj!– aktywna integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko ” błędnej daty terminu składania ofert.

W powyższym dokumencie § 4 ust. 2.winien mieć brzmienie : „Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, do 16.05.2017 roku do godz. 14.30.

 

Poprawioną wersję regulaminu zamieszczamy w pliku:REGULAMIN_Otwartego_Konkursu_Ofert 2017_Działaj_poprawiony_2017_05_09.pdf

 

Załączniki

Ogloszenie_Otwartego_Konkursu_Ofert 2017_Działaj.pdf

Data: 2017-04-24 16:22:13 Rozmiar: 690.58k Format: .pdf Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW WYBORU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Działaj!– aktywna integracja dzieci i młodzieży.pdf

Data: 2017-04-24 16:22:13 Rozmiar: 34.51k Format: .pdf Pobierz

Karta oceny merytorycznej wniosku.pdf

Data: 2017-04-24 16:22:13 Rozmiar: 78.82k Format: .pdf Pobierz

formularz_oferty.doc

Data: 2017-04-24 16:22:13 Rozmiar: 61.87k Format: .doc Pobierz

Karta oceny formalnej wniosku.pdf

Data: 2017-04-24 16:22:13 Rozmiar: 97.33k Format: .pdf Pobierz

Karta oceny merytorycznej wniosku.doc

Data: 2017-04-24 16:22:13 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

formularz_oferty.pdf

Data: 2017-04-24 16:22:13 Rozmiar: 132.5k Format: .pdf Pobierz

Karta oceny formalnej wniosku.doc

Data: 2017-04-24 16:22:13 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

REGULAMIN_Otwartego_Konkursu_Ofert 2017_Działaj_poprawiony_2017_05_09.pdf

Data: 2017-05-09 14:57:33 Rozmiar: 24.74k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 228
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Waleśkiewicz - Wójt Gminy Wicko
Czas wytworzenia: 2017-04-24 16:22:13
Czas publikacji: 2017-05-09 15:17:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych